Dịch vụ mua nhà

[Giải Đáp] Có Nên Mua Nhà Trả Góp Trước Hôn Nhân

Mua nhà trả góp là một trong những hình thức mua bán nhà đất phổ biến nhất hiện nay. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư mạnh mẽ; được thiết kế để giúp những người có nhu cầu về nhà ở sở hữu ngôi nhà của chính họ khi họ không đủ khả năng tài chính. Có nhiều bạn trẻ có ý định mua nhà trả góp trước khi cưới, chỉ đứng tên mình và coi đó là tài sản riêng. Vậy suy nghĩ này có đúng không? Căn nhà mua trả góp trước hôn nhân có phải là tài sản độc lập không?

Căn nhà mua trả góp trước hôn nhân có phải là tài sản độc lập?

Xác định mua nhà trả góp trước hôn nhân, điều chúng ta cần quan tâm là tài sản riêng của hai bên trước khi kết hôn? Quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể, theo Điều 43 Khoản 1 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 tài sản riêng như sau:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản thuộc sở hữu chung của nhau trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia của vợ, chồng theo quy định tại Điều 38, Điều 39 và Điều 40; Các nhu yếu phẩm cơ bản và các tài sản khác; theo luật, tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ và chồng.

Vì vậy, theo quy định của “Luật hôn nhân và gia đình” năm 2014, có thể hiểu tài sản riêng của vợ, chồng được hiểu là tài sản riêng của mỗi người trước khi kết hôn; tài sản được chia riêng cho mỗi bên hoặc tài sản, trong thời kỳ hôn nhân, tài sản đó được chia cho hai bên.

Để phán đoán căn nhà mua trả góp trước hôn nhân có phải là tài sản chung hay không thì chúng ta cần xem xét thời điểm hoàn thành việc trả góp khi mua nhà. Nếu việc mua trả góp được hoàn thành trước khi hai bên kết hôn thì đó hoàn toàn là tài sản riêng. Ngược lại, nếu việc mua bán nhà được kéo dài đến thời kỳ hôn nhân thì các bên có nghĩa vụ chứng minh.

Có nên mua nhà trả góp trước khi cưới?

Theo quy định tại Điều 33 Khoản 1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra; thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất; kinh doanh, thu nhập, lợi tức được tạo ra từ tài sản riêng và những thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 đoạn Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”

Như đã nêu ở trên, nếu; tài sản mua nhà là tiền góp vốn, tiền của một bên có trước khi kết hôn thì đó là tài sản riêng của cả vợ và chồng. Tuy nhiên, nếu bạn mua nhà trả góp khi hai bên kết hôn, nếu việc trả góp nhà ở do cả vợ và chồng cùng trả thì nhà ở mua trả góp được coi là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. .

Ngoài ra, theo Điều 33 khoản 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định trong trường hợp không có lý do chứng minh tài sản riêng của vợ; nếu chồng tranh chấp thì tài sản riêng của cả hai đương sự thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tóm lại là

Do đó, đối với trường hợp người mua nhà trả góp trước khi kết hôn, nhằm mục đích sở hữu riêng, đứng tên mình thì khi bán vẫn phải được sự đồng ý của vợ hoặc chồng còn lại, nếu không thì vẫn phải chia tài sản khi bán. đã ly hôn; Tiền lương, thu nhập khác trong kỳ; trừ khi thanh toán được thực hiện tách biệt với tặng cho hoặc thừa kế.

Do đó, tùy thuộc vào sự thỏa thuận và thiện chí của người mua trả góp trước khi kết hôn mà quyết định có mua hay không.

Trường hợp tài sản được xác định là tài sản chung mà trên Giấy chứng nhận chỉ ghi tên một người thì được đổi sang Giấy chứng nhận mới ghi đầy đủ tên của vợ và chồng (nếu có). Yêu cầu. Vậy thủ tục thêm tên vợ chồng trên sổ đỏ như thế nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button