Dịch vụ mua nhà

Không Có Sổ Hộ Khẩu Có Mua Nhà Được Không – [Giải Đáp]

Hộ khẩu được hiểu là một hình thức quản lý dân cư theo gia đình, là công cụ, thủ tục hành chính giúp nhà nước quản lý việc di chuyển của công dân trong lãnh thổ Việt Nam.

Không có hộ khẩu thường trú có được mua nhà không?

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 với nhiều điểm mới về đăng ký thường trú, tạm trú, trong đó có việc bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy.
“Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú đã cấp được tiếp tục sử dụng và có giá trị theo quy định của luật này như là giấy tờ, chứng nhận về nơi cư trú cho đến khi luật này kết thúc. hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”
Trường hợp thông tin sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không phù hợp với thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ khẩu thì lấy thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ khẩu.

Không có sổ hộ khẩu có mua nhà được không
Trường hợp công dân làm thủ tục nhập hộ khẩu dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký hộ khẩu có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp. Việc điều chỉnh, cập nhật thông tin hộ khẩu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không được cập nhật, cấp lại.”
Ngoài ra, Luật Căn cước công dân 2014 quy định về số định danh cá nhân như sau:

  • Mã PIN được xây dựng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được sử dụng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu nghiệp vụ về thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở vật chất.
  • Số CMND do Bộ Công an thống nhất quản lý và cấp cho mọi công dân Việt Nam, không trùng lặp.

Vì vậy, sau khi “Luật cư trú 2020” có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thời hạn hiệu lực của sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú bằng giấy đã cấp trước đó sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2022. Khi nội dung trong sổ hộ khẩu có sự thay đổi do thủ tục đăng ký thường trú của công dân thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy, sổ đăng ký tạm trú bằng giấy.
Đồng thời, Điều 38 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 quy định Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy xác nhận cư trú Giấy tờ xác nhận được thay đổi, bổ sung theo quy định của luật này, hạn chế sử dụng thông tin cư trú, coi nơi cư trú là điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính.

Không có sổ hộ khẩu có mua nhà được không
Hiện nay, theo quy định tại Điều 40 Luật Công chứng, hồ sơ yêu cầu công chứng phải có các giấy tờ sau:
a) Yêu cầu công chứng gồm tên, địa chỉ của công chứng viên yêu cầu, nội dung yêu cầu công chứng, danh mục tài liệu kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, tên người nhận yêu cầu công chứng, thời gian nhận;
b) soạn thảo hợp đồng hoặc giao dịch;
c) Bản sao chứng minh nhân dân của khách hàng có công chứng;
d) Đối với hợp đồng thì bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế mà pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng ; giao dịch liên quan đến tài sản đó;
đ) Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.
Có được mua nhà khi chưa có hộ khẩu thường trú trong quy định mới?
Theo quy định trên thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng minh nhân dân công chứng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Khi lấy sổ hộ khẩu giấy tờ, bạn chỉ cần xuất trình CMND hoặc căn cước công dân là cơ quan có thẩm quyền có thể hỏi về nơi cư trú, thông tin nhân thân của bạn. Mặt khác, để điều chỉnh các thông tin về chủ hộ, căn cước công dân liên quan đến sổ hộ khẩu, người dân cần thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật cư trú 2020. Hồ sơ điều chỉnh thông tin nơi cư trú bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin”.

Không có sổ hộ khẩu có mua nhà được không
Khi điều chỉnh thông tin tài khoản, thành viên tài khoản làm đơn gửi cơ quan đăng ký tài khoản. Cơ quan đăng ký hộ khẩu có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về hộ khẩu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thông báo cho các thành viên hộ gia đình để cập nhật thông tin; nếu từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trình tự mua bán nhà

 

  • Bước 1: Bên mua và bên bán ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng, kèm theo các giấy tờ, giấy tờ tùy thân chứng minh quyền sở hữu căn nhà. Hợp đồng có thể được viết trước hoặc soạn thảo bởi một công chứng viên.
  • Bước 2: Một trong các bên mua bán nộp hồ sơ mua bán tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (cá nhân) và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (đơn vị).
  • Bước 3: Căn cứ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở kiểm tra, xác định vị trí thửa đất gửi cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
  • Bước 4: Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài sản sẽ ra thông báo thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.
  • Bước 5: Sau khi nộp thuế, chủ nhà nộp hóa đơn thuế và lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà đất, nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở.

Thời hạn để bên mua nhà ở làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian chủ nhà đóng nghĩa vụ tài chính với nhà nước.Theo trình tự này, căn hộ chung cư bạn mua trong hồ sơ không có giấy chứng nhận thường trú hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chuyển nhượng có điều kiện, cần phải có giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button